Κέρκυρα – Ιστορία

Η ιστορία στην Κέρκυρα παρουσιάζει καταγραφές και ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και τα νεοτέρα ελληνιστικά χρόνια.

Κέρκυρα - Ιστορία
Κέρκυρα – Ιστορία

Η ιστορία στην Κέρκυρα αρχίζει από την παλαιολιθική και τη νεολιθική εποχή. Στην ομηρική εποχή, συναντάμε στο νησί τους φοινικικής καταγωγής Φαίακες. Κατόπιν, το νησί κατοίκησαν σταδιακά Ιλλυριοί, Έλληνες από την Ερέτρια, Κορίνθιοι, ενώ για ένα μεγάλο μέρος των νεανικών του χρόνων, ο μέγας Αλέξανδρος έμενε και αυτός στο νησί.

Σύμφωνα με την ιστορία η Κέρκυρα πέρασε κατά διαστήματα στην κυριαρχία των ρωμαίων, των βενετών, των ελλήνων και των Ανδεγαύων. Πολλές φορές στην ιστορία της Κέρκυρας οι τούρκοι προσπάθησαν να καταλάβουν το νησί ανεπιτυχώς και προξενώντας φοβερές καταστροφές.

Το 1797 και μέχρι το 1799 η Κέρκυρα πέρασε στα χέρια των Γάλλων. Κατόπιν, στην κυριαρχία μιας ιδιότυπης νεοτουρκικής κατοχής, υπό τη διοίκηση των Ρώσων. Σύμφωνα με την ιστορία, μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ των Ρώσων και των Τούρκων αποφασίστηκε να ιδρυθεί η Επτάνησος πολιτεία. Μέχρι να γίνει η ενσωμάτωση της Κέρκυρας στην Ελλάδα το 1864, το νησί ξαναπέρασε σταδιακά από τα χέρια των Γάλλων και των Άγγλων.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, από την Οδύσσεια του Ομήρου μαθαίνουμε για την ύπαρξη του νησιού των Φαιάκων, για το πώς ο Οδυσσέας ναυάγησε στις ακτές του και τον βρήκε η Ναυσικά και για το πώς οι κάτοικοι του νησιού (Φαίακες) τον βοήθησαν να γυρίσει στην Ιθάκη. Στα προϊστορικά χρόνια συναντάμε την Κέρκυρα με διαφορετική ονομασία, όπως Δρέπανο, Σχερία ή νησί των Φαιάκων και Φαιακία. Φαιάκια ονομάστηκε από τον πρώτο βασιλιά του νησιού, τον Φαίακα. Τον διαδέχθηκαν ο Ναυσίθοος και ο Αλκίνοος

Η ιστορία στην Κέρκυρα είναι πλούσια σε καταγραφές από γεγονότα και ευρήματα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Scroll to Top