Αίγινα – Ιστορία

 

Η Αίγινα είναι ένα μέρος με πλούσια ιστορία από την αρχαία Ελλάδα. Η σημαντικότατη ιστορία του νησιού από τα νεότερα ελληνιστικά χρόνια έχει κύριο πρόσωπο και εκφραστή τον Καποδίστρια.

Καποδίστριας και Αίγινα - ιστορία της Αίγινας
Καποδίστριας και Αίγινα – ιστορία της Αίγινας

Η Αίγινα έχει πλούσια ιστορία από τα αρχαία χρόνια στον Ελλαδικό χώρο. Τα διάφορα ευρήματα στην περιοχή της κολόνας και σε άλλες περιοχές της Αίγινας, φανερώνουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι στην Αίγινα εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό της 4ης χιλιετηρίδας π.χ.(3500-3000 π.χ). Οι πρώτοι κάτοικοι ήρθαν από την Πελοπόννησο. Κατά την περίοδο 2000-1600 π.χ., οι Αιγινήτες άρχισαν να αναπτύσσουν μεγάλη εμπορική και ναυτική δραστηριότητα. Γύρω στο 1400-1300 π.χ., εγκαθίστανται στην περιοχή του όρους οι Μυρμιδόνες, ενώ περίπου το 950 π.χ. Έχουμε την κάθοδο των Δωριέων στο νησί.

Η ιστορία στην Αίγινα έχει επίσης καταγραφές από τον 7ο π.χ. Αιώνα που η Αίγινα συμμετέχει με τον πόρο και πέντε άλλες πόλεις στην αμφικτιονία της Καλαβρίας. Η αμφικτιονία στην αρχή ήταν θρησκευτική και αργότερα πολιτική ομοσπονδία. Γύρω στο 500 π.χ. Η Αίγινα μονοπωλούσε το εμπόριο της ανατολικής μεσογείου, του Ευξείνου πόντου και έφτασε στο υψηλότερο σημείο δύναμης και πλούτου. Το 480 π.χ. Πήρε μέρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες ενάντια στους Πέρσες.
Κατά την διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.χ) οι Αθηναίοι έδιωξαν τους Αιγινήτες στην Πελοπόννησο και έφεραν στο νησί Αθηναίους.

Μετά το τέλος όμως του πολέμου ο Λύσανδρος επανέφερε στην Αίγινα τους Αιγινήτες. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η Αίγινα ανήκε στην αχαϊκή συμπολιτεία. Ο στόλος του βασιλιά της Περγάμου και των Ρωμαίων πολιόρκησε, νίκησε και κατέλαβε την πόλη, την οποία λεηλάτησαν και κατέστρεψαν.

Αργότερα η ιστορία της Αίγινας συνεχίζεται όταν οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη (1204) και η Αίγινα παραχωρήθηκε στους Βενετούς. Έτσι είχαμε την πρώτη Βενετοκρατία (1451 – 1540). Το 1537 μΧ. Οι Τούρκοι κήρυξαν τον πόλεμο στην Βενετία και ο αρχηγός του στόλου των Τούρκων, Βαρβαρόσα, κατέστρεψε και έκαψε κυριολεκτικά την Αίγινα. Διασώθηκαν μόνο λίγες εκκλησίες στην Παλαιοχώρα.

Στην ιστορία της Αίγινας η πρώτη τουρκοκρατία κράτησε από το 1540 μέχρι το 1687. Από το 1715 μέχρι το 1821 έχουμε την δεύτερη τουρκοκρατία, μέχρι την επανάσταση του 1821, στην οποία η Αίγινα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το 1828 μάλιστα έγινε η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος με πρώτο κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1829 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο και ο πληθυσμός της Αίγινας ελαττώθηκε αρκετά.

Scroll to Top