ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑ

1
ΒΕΡΜΙΟΝ
3 stars hotels
ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑ - Τηλέφωνο : 2332-029311 - Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ τ.κ. 592 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑ - Τηλέφωνο : 2332-052300 - Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ τ.κ. 591 00 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
3 stars hotels
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑ - Τηλέφωνο : 2332-052600 - Διεύθυνση : ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΣ τ.κ. 592 00 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1