ΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ ΚΑΜΠΟΥ | ΧΙΟΣ

1
ΑΓΙΑΖΙ
3 stars hotels
ΑΓΙΑΖΙ ΧΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΣ - Τηλέφωνο : 2271-032553 - Διεύθυνση : Λ.ΚΑΛΒΟΚΟΡΕΣΗ 91 ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ ΚΑΜΠΟΥ τ.κ. 821 00 ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ (ΦΡΑΓΚΟΒΟΥΝΙ)
1