ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

1
2
3
>
ΣΠΙΤΙ ΔΑΛΛΑΣ
1 key apartments
ΣΠΙΤΙ ΔΑΛΛΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2373-024783 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 632 00 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΟΣ
2 stars hotels
ΚΑΡΑΒΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099278 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΣΑ
2 stars hotels
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΣΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099418 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΣΤΙΑ
2 stars hotels
ΕΣΤΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099880 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
2 stars hotels
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099175 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΕΛΙΑΣ
2 stars hotels
ΠΕΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099290 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ
2 stars hotels
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099160 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΡΙΤΣΑ
2 stars hotels
ΚΡΙΤΣΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099121 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
3 stars hotels
ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-099014 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
3 stars hotels
ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ - Τηλέφωνο : 2428-090118 - Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ τ.κ. 370 11 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1
2
3
>