ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

1
2
>
ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ
1 star hotels
ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-021281 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
cou...
ΜΙΚΕΣ
1 star hotels
ΜΙΚΕΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-022697 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ
unfaithfu...
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
1 star hotels
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-022098 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
lisi...
ΑΛΚΥΟΝΙΣ
2 stars hotels
ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-048555 - Διεύθυνση : ΚΑΤΣΙΡΜΑ 11 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-021307 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ
natura...
ΜΑΛΛΑΣ
2 stars hotels
ΜΑΛΛΑΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-022941 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ
amoxic...
ΜΠΙΡΔΑΣ
2 keys apartments
ΜΠΙΡΔΑΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-022775 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
sil...
ΙΡΙΣ
2 stars hotels
ΙΡΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-049005 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
non surg...
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 stars hotels
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-048555 - Διεύθυνση : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ...
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
2 stars hotels
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - Τηλέφωνο : 2399-035001 - Διεύθυνση : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ τ.κ. 630 80 Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
why...

1
2
>