ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΞΑΝΘΕΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΑ

1
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
2 stars hotels
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΞΑΝΘΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ - Τηλέφωνο : 2645-097498 - Διεύθυνση : ΕΞΑΝΘΕΙΑ τ.κ. 310 80 ΡΙΖΑ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
how man...

1