ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΑΓΓΑΝΟΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

1
ΕΡΙΣΣΟΣ ΠΑΒΙΛΙΟΝ
4 stars hotels
ΕΡΙΣΣΟΣ ΠΑΒΙΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - Τηλέφωνο : 2674-041350 - Διεύθυνση : ΜΑΓΓΑΝΟΣ τ.κ. 280 84 ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

1