ΙΘΑΚΗ ΒΑΘΥ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

1
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 keys apartments
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΘΑΚΗ ΒΑΘΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - Τηλέφωνο : 2674-033311 - Διεύθυνση : ΒΑΘΥ τ.κ. 283 00 ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΜΕΝΤΩΡ
3 stars hotels
ΜΕΝΤΩΡ ΙΘΑΚΗ ΒΑΘΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - Τηλέφωνο : 2674-033033 - Διεύθυνση : ΒΑΘΥ τ.κ. 283 00 ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ

1